Les Unitats

Ens dividim en unitats, fetes per edats, per dur a terme les seves activitats…

Cada unitat treballa en base a uns objectius específics per a la seva edat i per el grup en concret. D’aquesta manera cadascú va assolint els valors any rere any passant per totes les unitats; tot formant part d’una gran família!

Follets (6-8 anys)

 

És l’edat de la màxima il·lusió per la descoberta, pel joc i pel somni. Els infants surten per primer cop de casa i comencen a descobrir els altres. Així aprenen a viure en col·lectivitat i a ésser alhora persones més autònomes. Molts hàbits que adquireixen en aquesta etapa seran per a tota la vida.

 

 

 

Llops (9-11 anys)

 

És l’edat entusiasta de l’expressió i la creativitat,on la imaginació és al servei del joc i de les activitats. Les nenes i nens aprenen a conviure en grup i a treballar en equip. Comencen a tenir els seus propis valors i es consoliden els hàbits que van formant la seva personalitat.
 

 

 

Raiers (12-14 anys)

 

És l’edat de l’afirmació d’un mateix, on el desig de projectes i de reptes es fa més present. Els nois i les noies desenvolupen el caràcter, les actituds i la capacitat de viure conjuntament i enriqueixen la seva personalitat. La implicació en els projectes potencia el seu compromís personal.

 

 

 

Pioners (15-17 anys)

 

És el temps decisiu per als ideals, per a les preguntes i les ambicions. Noies i nois perfilen i concreten les seves responsabilitats. Són ells i elles els veritables protagonistes de la vida de la unitat: en són membres actius, i el grup pren una gran importància.

 

Clan (17 anys en endavant)

És la vivència intensa en grup. És un grups reduïts de joves amb finalitat formativa que treballen amb força l’autogestió, tot duent a terme un projecte propi. Des d’aquí, el qui ho vulgui, s’encamina a l’engrescador repte de ser cap.