Paperassa

Des de ja fa un temps, l’Agrupament Escolta Terra-Nova es troba dins de l’entitat Foment Martinenc. És per aquest motiu que a part de ser membre i estar censat a Escoltes Catalans també es requereix que tots els membres de l’Agrupament estiguin donats d’alta com a socis del Foment. La quota del Cau no es veu afectada per tot això, així doncs una part dels diners van destinats a la quota del Foment Martinenc i l’altre part s’inverteix en el funcionament regular de l’Agrupament (material fungible i tècnic, censar els nens/es a Escoltes Catalans, subvencionar part de les excursions conjuntes…).

Adjuntem doncs les 2 autoritzacions necessàries per a ingressar definitivament al Terra-Nova. L’autorització del Cau la podeu donar a qualsevol Cap de la unitat del vostre fill/a i la del Foment la podeu passar a deixar a secretaria (tot adjuntant 2 fotos de carnet en aquesta última). Qualsevol dubte envieu-nos un correu o ens els feu arribar en persona durant els Caus.

 

AUTORITZACIÓ CAU

AUTORITZACIÓ FOMENT MARTINENC

AUTORITZACIÓ TABAC (si es requereix)

AUTORITZACIÓ RAID (si els Caps la demanen)