AGO

L’Assemblea General Ordinària és el principal òrgan de decisió de l’Associació i on es visualitza l’esperit de democràcia participativa en què eduquen els agrupaments escoltes.La composen tots els socis i sòcies d’Escoltes Catalans, tot i que tan sols tenen vot els compromissaris i compromissàries. Algunes de les seves funcions són escollir els càrrecs electes que composaran la Junta Permanent, fer el seguiment de la seva tasca i aprovar, si escau, els seus programes i el pressupost, així com reglaments i altres documents vinculants, resolucions i/o adhesions, entre d’altres.