Passos

És la primera excursió de l’any. Hi ha el canvi d’unitats i és el moment de conèixer els nous caps d’aquell any. També és el moment que entren noves incorporacions (tot i que també es poden fer durant l’any). És una excursió d’un cap de setmana en casa de colonies.